Infoa valokuituhankkeesta

21.09.2022


Haastattelimme Liiverin tietoverkkoasiantuntija Mikko Ojainväliä Munakan valokuituhankkeen tiimoilta.


"Munakka, Kaanaa, Könni, -alueen valokuituverkon rakentamisen suunnitelmia varten on suoritettu Vauhtia valokuituun -hankkeen kiinnostavuuskartoitusta ja nyt tietoverkko-operaattorit ovat kiinnostuneita kyseisistä alueista. 

Kaupallisesti toteutettava valokuituverkko kokonaisuudessaan Munakan, Kaanaan, ja Könnin alueelle edellyttäisi n. 200 liittyjää valokuituverkkoon. Leader Liiverin puolesta tehtyjen kartoitusten saldo, valokuidusta kiinnostuneista kyseiseltä alueelta, on 156 kiinnostunutta. Liiverin tekemä kartoitushan on vasta alustava ja olettamus on, että operaattorin ennakkomyynnissä alueiden liittyjämäärä tulisi kasvamaan tavoiteltuun määrään.

Nyt kuitenkin olisi vielä tärkeää, että em. alueiden asukkaat, jotka ovat kiinnostuneet valokuidusta, mutta eivät ole vielä ilmoittaneet sitä operaattorille, kävisivät tekemässä kiinnostavuusilmoituksen operaattorin verkkosivuilla. Näin vielä varmisteltaisiin valokuidun saanti alueille.


Kuntien markkina-analyysit Traficolmilta ovat valmistuneet ja parhaillaan kunnat miettivät mahdollisuuksiaan budjetoida laajakaistarakentamiseen, sillä EU:n/ Valtion tukirahoituksen saaminen edellyttää kuntaosuutta. Toivottavasti kuntaosuudet saataisiin, että alueiden kuituverkkoa voitaisiin rakentaa tukirahoitteisesti ja sen myötä kattavammin."


Valokuituhankkeen toteutuminen alkaa siis olla lähellä.

Nyt tärkeää onkin, että kaikki kuidusta kiinnostuneet käyvät operaattoreiden sivuilla täyttämässä kaavakkeen, jossa kertoo omista valokuitutarpeistaan.

Esimerkiksi Lounea oy:n kaavake löytyy.: https://kuitusaatavuus.lounea.fi/