Pietaruksen uimapaikka

Pietaruksen uimapaikka Vittingillä on kyläläisten vapaasti käytettävissä saunoineen ja nuotiopaikkoineen, tietyin yhteisesti sovituin Pietarus-säännöin. Vain näitä sääntöjä noudattamalla voimme taata paikan viihtyvyyden ja vapaan käytön!

  • Älä tuo lemmikkieläimiä alueelle.
  • Sauna on käytettävissä Asemanseudun kyläyhdistyksen, Munakan kyläyhdistyksen ja Könnin Kyläseuran jäsenmaksun maksaneille.
  • Saunaa ei voi varata etukäteen, ei ¨saunavuoroja¨.
  • Tuo klapit tullessasi.
  • Jos lainaat ¨hätävara¨puita; huolehdi viipymättä tilalle uudet.
  • Nuotiopaikkana toimii betonirengas, nuotion teko muualle ehdottomasti kielletty.
  • muista jättää paikat siistiksi; laita roskat niille varattuun paikkaan!

Mukavan hetken voimme teille täälä taata, ilman sääntöjä emme viihtyvyyttä luvata saata!