Laajakaistaverkon laajennus Munakkaan ja Könninkylälle etenee

07.02.2024

Ilmajoen kunnanhallitus on päättänyt osallistua teleoperaattori Lounean laajakaistahankkeeseen kuntarahoitusosuudella, joka on noin 61 000 euroa eli kymmenen prosenttia investoinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksesta. Hanke kattaa noin 70 kilometriä uutta verkkoa, jonka tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden ja yritysten internetyhteyksiä

Hankkeen seuraava vaihe on ELY-keskuksen käsittely, jossa arvioidaan valtionosuuden myöntämistä. Mikäli tuki myönnetään, on suunnitelmana aloittaa rakentaminen ehkä jopa tämän vuoden aikana.

Rakennettavan alueen laajuus tarkentuu myöhemmin, mutta näyttäisi että ainakin kaikki liittymäsopimuksen tehneet taloudet tulevat liittymään myös saamaan. Sivutiet, joilla ei ole yhtään liittynyttä, tarkastellaan tapauskohtaisesti. Ohessa tukihakemuksilla olevat hankealuekartat.

-Lauri Hautala-