Munakan maantie sai pikipäällysteen 1980-luvun alussa

03.04.2022

Kevät 1982 oli Munakassa erityisen sateinen. Kelirikko oli kautta aikojen ollut todellinen riesa Munakan maantien käyttäjille, mutta varsinkin keväällä 1982 tien pinta suorastaan kupli savista kuravelliä. Erityisesti Hahkan pajan kohdalla tie oli rapaista kynnöspeltoa, ja auton täytyi kaarrella tien koko leveydellä välttääkseen pohjattomat savisilmäkkeet. Toinen hurja tienpätkä oli Kurunmettällä, missä routa ruoppasi tienpohjaa. 

Munakan kylätoimikunta oli turhaan esittänyt Tie- ja Vesirakennushallitukselle useita anomuksia pikipäällysteen saamiseksi Munakan maantielle. Ilmajoen kunta ei puoltanut tien kunnostamista, sillä lentokentän rakentamishanketta pidettiin tärkeämpänä.

Kesäkuussa 1982 TVH:n pääjohtaja Jouko Loikkanen ja opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen vaimoineen kutsuttiin Ilmajoen musiikkijuhlille katsomaan Jokioopperaa. Munakkalaiset päättivät käyttää tilaisuutta hyväkseen. Nurmolainen Uulatuote Oy oli yhdessä Ilmajoen museon kanssa aloittanut mielenkiintoisen kokeilun Munakan Ujaistenkylässä tervan valmistamiseksi vanhoilla menetelmillä. Autioituneen Ourulan talon pihapiirissä oli maahan kaivettu uunimainen hauta, jonka pohja oli tiivistetty turpeella ja savella. Pohjan päälle oli ladottu nk. säröksiä, jotka oli peitetty puulla, sammalilla ja mullalla, ja sitten sytytetty palamaan. Tervaksista tislautui nestemäistä tervaa, joka oli aluksi paksua, sitten kuumuuden kohotessa notkeaa. 

TVH:n pääjohtaja Jouko Loikkanen ja kansliapäällikkö Jaakko Numminen vaimoineen kutsuttiin ensin Munakan Ujaistenkylään Markus Mäntylän taloon lounaalle, ja sitten tutustumaan tervahautakokeiluun, jonka jälkeen vieraat ehtisivät vielä musiikkijuhlien Jokioopperan iltanäytökseen. Munakkalaiset päättivät, että maantien huonosta kunnosta tai pikipäällysteestä ei vierailun aikana puhuttaisi halaistua sanaa.

Niin tapahtuikin. Vieraat saapuivat Seinäjoen ja Halkosaaren kautta kahdella kuraisella autolla Mäntylän pihaan. Autonkuljettajatkin kutsuttiin ruokasaliin lounaalle, jonka aikana puheltiin niitä näitä. Tutustuttiin tervahautaan, ja vieraat kuljetettiin Ujaistenkylän tietä Ilmajoelle. Musiikkijuhlille saapui kaksi yltä päältä savista limousinea, joista kuoriutuivat ulos juhlien kunniavieraat vaimoineen.

Autonkuljettajat olivat kuulopuheiden mukaan kertoneet, etteivät he olleet milloinkaan nähneet niin huonoa tietä. Asiasta ilmeisesti puhuttiin myös kotimatkalla Helsinkiin. TVH:n pääjohtaja Jouko Loikkanen antoi Munakan tienhankkeelle puoltavan lausunnon, ja niin sai Munakan maantie pikimattonsa.

Seija Mäntylä