Valokuitutarvekyselyn tulokset valmistuneet

27.09.2021

Menneellä viikolla järjestetty valokuitutarvekysely sai sai hyvän vastaanoton. Kyselyyn vastanneista 56 henkilöä olisi valmis ottamaan valokuidun, kun valokuituverkkoa aletaan alueelle rakentamaan. Vastanneista 47% oli Munakantien varresta. Kysely järjestettiin verkossa, sekä kaikkiin Munakan kotitalouksiin jaetulla kaavakkeella.  

Kysely jouduttiin tekemään tiukalla aikataululla, koska Maaseuturahaston tuen valintajakso päättyy 30.9.2021.  Tämä EU:n rahoittama tuki voi olla jopa 70%. Kyselyn tulokset lähetetään nyt operaattoreille ja he voivat hakea tätä tukea jos vielä ehtivät.

Alustavaan valokuitutarvekyselyyn vastanneiden määrä on niin suuri, että Munakkaan tullaan melko todennäköisesti rakentamaan valokuituverkko, joko tuettuna tai täysin kaupallisesti.

Lisätietoja

Leader Liiverin
Tietoverkkoasiantuntija Mikko Ojainväli
050 533 0997
mikko.ojainvali@liiveri.net

Munakan kylätoimikunta
Lauri Hautala
0400645050
lare.hautala@gmail.com